Maastricht i Amsterdam. Couchsurfing siedliskiem psycholi?

Pewnego razu Dżasta dostała zaproszenie. Zaproszenie do Maastricht w Holandii na weekend. Żal byłoby nie skorzystać, szczególnie że znała osobę, która ją zaprasza. Znała? Czy może tak jej się wydawało?

Once upon a time, Dżasta got an invitation. Invitation to Maastricht in the Netherlands for a weekend. It would be a shame to not use this opportunity, especially that she knew a person who invited her. Did she know him? Or maybe she just thought so.