Mój pierwszy cud świata – Chichen Itza.

Drogi Czytelniku,

Każdy z nas ma jakieś marzenia. Jednym z moich marzeń od zawsze było zobaczenie cudów świata. Do tej pory nigdy nie miałam okazji, aby zwiedzić przynajmniej jeden z nich, dlatego planując podróż po MeksykuChichen Itza było na szczycie mojej listy miejsc, które koniecznie muszę zobaczyć. Tym razem podróżując samotnie, za namową Alestera, zdecydowałam się na wycieczkę zorganizowaną.

Dear Reader,

Each of us has dreams. One of my dreams has always been to see the wonders of the world. Until now, I’ve never had the opportunity to visit at least one of them, so naturally while planning a trip around MexicoChichen Itza was at the top of my list of places that I must visit. As I was travelling alone, my friend Alester suggested organized trip. So I went with a travel agency Easy Tours.

Plan wycieczki.

Skorzystałam z oferty jednej z firm wycieczkowych. Taka wycieczka obejmowała:

  • przejazd busem z Playa del Carmen do Chichen Itza i z powrotem
  • opiekę przewodnika w języku angielskim (tutaj nie do końca się udało, ale o tym wspomnę później),
  • odwiedzenie dwóch Cenotes (pierwsze tylko do obejrzenia, drugie z możliwością pływania przez około 2 godziny),
  • bufet
  • wycieczkę po Chichen Itza z przewodnikiem.

Koszt takiej wycieczki to na pierwszy rzut oka dość spory wydatek, bo trochę ponad 250 zł, ale biorąc pod uwagę ilość atrakcji, nie jest to aż tak wiele. Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana zajrzyj tutaj po dokładny opis oferty.

I used the offer of one of the travel agiencies and the trip included:

  • bus transfer from Playa del Carmen to Chichen Itza and return,
  • an English guide,
  • visiting two Cenotes (the first to watch only, the second with the possibility of swimming for about 2 hours),
  • guided tour in Chichen Itza.

At first you may think that the cost of the trip is expesnsive, over PLN 250, but considering the number of attractions, it is not that much. If you are interested, look here for a detailed description of the offer.

Cenotes.

Jak się okazało, pomimo wybranej opcji z przewodnikiem w języku angielskim, cała grupa była hiszpańskojęzyczna, dlatego na początku wycieczka prowadzona była właśnie w tym języku. Próbowałam zrozumieć, co mówi przewodnik i faktycznie udawało mi się pojąć ogólny sens jego wypowiedzi.

Nie pamiętam nazwy pierwszego cenote, przy którym się zatrzymaliśmy. Czas na obejrzenie tego miejsca, to jedynie 20 minut. Na pewno był to ciekawy przystanek na trasie, a niezwykłości dodawał mu mężczyzna ubrany w tradycyjny majski ubiór. Tego typu performerów można spotkać w bardzo wielu miejscach w Meksyku. Czasami pozowanie do zdjęć z turystami jest ich jedynym sposobem na zarabianie na życie.

As it turned out, despite the selected option with a guide in English, the whole group was Spanish-speaking, so at the beginning the tour was in that language. I tried to understand what the guide was saying and I was actually able to understand the general sense of his speech.

I don’t remember the name of the first cenote we visited. It was an interesting stop on the route, and I could see a man dressed in traditional Mayan clothing. Performers of this type can be found in many places in Mexico. Sometimes posing for photos with tourists is their only way to earn money.

Drugim cenote na trasie było Cenote Saamal. Niesamowite miejsce, które skojarzyć może się z fantastycznym światem z filmu Avatar. Jest ono bardzo głęboko położone. Jestem przekonana, że można w nim spędzić cały dzień. Miejsce jest częścią kompleksu Hacienda Selva Maya, w którym znajduje się różnego rodzaju infrastruktura, m.in. bufet oraz sklep. Ubrania można zostawić w bezpiecznych szafkach, znajdują się tam prysznice, toalety oraz platformy do skoków do wody. Ponadto możemy podziwiać to miejsce z góry. Ponoć pod wapiennymi skałami zamieszkują nietoperze, ale niestety (lub stety) nie miałam okazji ich zobaczyć. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wybrać się tam indywidualnie, to koszt wstępu na cały dzień to 80 pesos. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

The second cenote on the route was Cenote Saamal. An amazing place that looks kind of similar to the fantastic world of the movie Avatar. It is very deep and I am sure that you can spend the whole day in it. This place is part of the Hacienda Selva Maya complex, including buffet and a store. Clothes can be left in secure lockers, there are showers, toilets and platforms for jumping into the water. In addition, we can admire this place, also from above. Apparently you can also find there bats, but unfortunately (or fortunately) I didn’t have the opportunity to see them. If you would like to go there individually, the cost of admission for the whole day is 80 pesos. You can find more information here.

Chichen Itza.

Chyba nie ma osoby, która nie usłyszałaby, chociażby przelotnie o Chichen Itza. To największa atrakcja Jukatanu i śmiało można powiedzieć, że jedno z miejsc, które najbardziej kojarzą się z Meksykiem. Któż nie słyszał o starożytnej cywilizacji Majów i ich niezwykłych piramidach? Nie chcę wgłębiać się w fakty historyczne, ponieważ na ich temat znajdziesz całe mnóstwo informacji w internecie. Skupię się natomiast na tym, co mnie osobiście zaskoczyło w tym niezwykłym miejscu.

There is probably no one who never heard, even briefly, about Chichen Itza. This is the biggest attraction of Yucatan and it can be said that one of the places that is most famous in Mexico. Who has not heard of the ancient Mayan civilization and their unusual pyramids? I don’t want to go in details into historical facts because you can find lots of information about them on the internet. I will focus on what surprised me personally in this extraordinary place.

Wreszcie doczekałam się angielskojęzycznego przewodnika i trafiłam do przeważnie składającej się z Amerykanów grupy. Wycieczka z przewodnikiem była dość szybka, jednak podczas niej poznaliśmy wiele interesujących faktów.

Finally, I have met the English-speaking guide and my group was made mostly from American tourists. The guided tour was quite fast, but during it we learned many interesting facts.

Na terenie miasta znajdowało się dużej wielkości boisko do gry w piłkę. Na zdjęciu powyżej możesz zobaczyć kosz, do którego należało trafić piłką. Drużyny składały się z 7 zawodników, a gra trwała czasami nawet aż 3 dni. Zwycięzca zostawał ofiarowywany bogom, czyli prostym językiem mówiąc zabijany. Był to wówczas ogromny zaszczyt i honor. Pierwszy raz w życiu chyba jednak wolałabym być w drużynie przegranych 😉

There was a large field in the ancient town. In the photo above you can see the basket to which you had to hit the ball. The teams consisted of 7 players, and the game sometimes lasted up to 3 days. The winner was offered to the gods, meaning killed. It was a great honor at the time. For the first time in my life, I would prefer to be in a team of losers;)

Boisko do gry.

Na murach otaczających boisko można zobaczyć rzeźbienia przedstawiające zawodników biorących udział w grze.

On the walls surrounding the field,  you can see carvings of players participating in the game.

Na terenie Chichen Itza znajdują się mury z podobiznami osób w różnych strojach narodowych, charakterystycznych dla danych miejsc na świecie. Jest to dowód, że Majowie podróżowali. Można tam znaleźć między innymi podobiznę Rzymianina w rzymskim stroju.

In Chichen Itza there are walls with images of people in various national costumes, specific for many regions in the world. This is the proof that the Mayans traveled. You can find, among others, the image of a Roman in Roman costume.

Spacerując po starożytnym mieście, natrafiłam na ten oto uroczy mur z wyrzeźbionymi czaszkami. Dowiedziałam się, że to na nim składano często ofiary i ustawiano głowy ofiarowanych bogom osób.

Walking around the ancient city, I found this charming wall with carved skulls. I found out that it was often used for sacrifices and ad an exhibition of heads of the people offered to gods.

Dlaczego Chichen Itza jest jednym z cudów świata? Ponieważ piramida została zbudowana na cenote o głębokości 25 metrów pod poziomem morza. Do tej pory naukowcy nie są w stanie wyjaśnić w jaki sposób zbudowano tę piramidę. Jest to szalenie skomplikowana konstrukcja, która jakimś cudem nie zapadła się pod ziemię. Do tego jest symetryczna i doskonała w każdym calu. Boki piramidy są równej długości, wysokości i reprezentują cztery pory roku.

Why is Chichen Itza one of the wonders of the world? Because the pyramid was built on a cenote – deep 25 meters below sea level. To this date, scientists are unable to explain how this pyramid was built. It is an extremely complicated construction that somehow did not sink underground. Plus, it’s symmetrical and perfect in every way. The sides of the pyramid are of equal length, height and represent the four seasons.

Wycieczka z przewodnikiem trwała niecałą godzinę, ale później mieliśmy drugie tyle na samodzielne zwiedzanie obiektu. Wtedy udało mi się zrobić kilka zdjęć. Niestety przed wycieczką moja kamera odmówiła posłuszeństwa i zdjęcia zostały wykonane względnej jakości telefonem 😉 Myślę, że będąc w Meksyku, koniecznie należy odwiedzić Chichen Itza.

The guided tour lasted less than an hour, but later we had more than an hour to explore the facility ourselves. Then I managed to take some pictures. Unfortunately, before the trip my camera broke and the photos were taken by phone;) I think that being in Mexico, you must visit Chichen Itza.

Dodaj komentarz