Riviera Maya – Tulum i Dos Ojos.

Drogi Czytelniku,

Nadszedł czas na ostatni etap mojej podróży w Meksyku, a mianowicie wizytę w Playa del Carmen oraz zwiedzanie Riviera Maya. Ostatni tydzień spędzony w tym cudownym kraju wspominam bardzo ciepło. Był to czas pełen zwiedzania, relaksu, poznawania nowych osób, ale i także imprezowania. To kombinacja wszystkiego, co cechuje dobre wakacje.

Dear Reader,

My last week in Mexico was in Playa del Carmen and a beautiful Riviera Maya. It was a time full of sightseeing, relaxation, meeting new people, but also partying. That was a mix of perfect holidays things to do put all together.

Alester.

Nie byłabym sobą, gdybym nie napisała o najważniejszej osobie związanej z ostatnimi dniami pobytu w Meksyku. Ta osoba to mój przyjaciel Alester. Podobnie jak w przypadku pozostałych osób, które odwiedziłam w Meksyku, poznaliśmy się przy okazji pracy na obozie letnim dla dzieci w USA. To człowiek pełen poczucia humoru, ciepła, z którym nie sposób się nudzić. Po raz kolejny Meksykanie udowodnili mi, że słyną z niesamowitej gościnności. Mimo swojego malutkiego mieszkanka Ali postanowił odstąpić mi swoje łóżko, a sam przez tydzień spał w hamaku. Otrzymałam także klucze do jego mieszkania, tak abym podczas jego pobytu w pracy mogła zwiedzać, ale i bez ograniczeń w razie potrzeby wrócić do mieszkania. Z okazji mojego przyjazdu postanowił także wziąć kilka dni wolnego, abym mogła jak najwięcej zobaczyć. Było to dla mnie ogromną niespodzianką i na pewno nigdy o tym nie zapomnę.

I wouldn’t be myself if I didn’t write about the most important person I spend time with during the last days of my stay in Mexico. This person is my friend Alester. As with the other people I visited in Mexico, we met while working at a summer camp in the USA. He is a man full of sense of humor and warmth, which is impossible to get bored with. Once again, Mexicans have proved to me that they are amazing hosts. Despite his tiny apartment, Ali decided to give me his bed, and he slept in a hammock for a week. I also received the keys to his apartment so that during his stay at work I could explore and come back home if needed. On the occasion of my arrival, he decided to take a few days off so that I could see as much as possible. It was a huge surprise for me and I will never forget about it.

Tulum.

Niesamowitym ułatwieniem w planowaniu tygodnia, była lista atrakcji sporządzona przez Alestera. Mój przyjaciel wręczył mi listę i spytał, które atrakcje koniecznie chciałabym zwiedzić. W pierwszej kolejności wymieniłam oczywiście Chichen Itza, ale na wycieczkę do cudu świata przeznaczyłam inny dzień. Na pierwszy dzień wspólnego zwiedzania wybraliśmy więc Tulum.

Alester has prepared a long list with attractions to visit, it was an amazing convenience in planning the week. My friend handed me a list and asked which attractions I would definitely like to visit. Of course, I mentioned Chichen Itza, but I spent another day on a trip to one of the wonders of the world. We chose Tulum for the first day of sightseeing.

Przed wejściem do starożytnych ruin miasta Tulum.

Tulum to miasto położone na karaibskim wybrzeżu półwyspu Jukatan w Meksyku. Malownicze miasteczko znane jest przede wszystkim z bardzo dobrze zachowanych ruin starożytnego miasta Majów i ten punkt był naszym głównym celem wizyty w mieście.

Tulum is a city located on the Caribbean coast of the Yucatan in Mexico. The picturesque town is known primarily from the well-preserved ruins of the ancient Mayan city and this was our main purpose of visiting the city.

Poza ruinami odwiedzający mogą także podziwiać przepiękne plaże pokryte złocistym piaskiem. Dla mnie jednak główną i niespodziewaną atrakcją były licznie napotkane iguany wygrzewające się na skałach oraz ruinach starożytnego miasta.

In addition to the ruins, visitors can also admire the beautiful beaches full of golden sand. For me, however, the main and unexpected attraction were numerous iguanas relaxing on the rocks of the ancient city.

Zatrzymując się w Playa del Carmen, do Tulum można dojechać komunikacją miejską, i mimo że dojazd zajmuje ponad godzinę, to koszt jest bardzo niski. Wstęp do archeologicznej części Tulum kosztował 80 pesos za osobę. My zwiedzaliśmy na własną rękę, ale za dopłatą można skorzystać także z opcji zwiedzania z przewodnikiem.

To get to Tulum, we took the bus in Playa del Carmen, and although the journey takes over an hour, the cost is very low. Admission to the archaeological part of Tulum cost 80 pesos per person. We were sightseeing on our own, but for an additional fee you can also use the option of guided tours.

Cenote Dos Ojos.

W pobliżu Tulum znajduje się kolejna przepiękna i warta zwiedzania atrakcja: Parque Dos Ojos. Cenote Dos Ojos to system jaskiń zalanych wodą. Można w nich pływać, uprawiać snorkeling, ale także eksplorować ich głębiny podczas nurkowania.

Near Tulum there is another beautiful and worth visiting attraction: Parque Dos Ojos. Cenote Dos Ojos is a system of caves full of water. You can swim in them, do snorkeling, but also explore their depths while diving.

Przy wejściu do Parque Dos Ojos.

Ceny zależne są od rodzaju biletu, jaki zakupimy. My zdecydowaliśmy się na najtańszą opcję, czyli wstęp i możliwość pływania w Dos Ojos. Taki bilet kosztuje 350 pesos, ale było warto zapłacić tę cenę. Aby skorzystać z możliwości nurkowania, należy zapłacić aż 600-700 pesos. Ponadto od wejścia do parku do Cenote Dos Ojos dzieli nas aż 2-kilometrowa droga. Można dopłacić za dowóz do Cenote, ale my zdecydowaliśmy się na pieszą wycieczkę. Fart sprawił, że już po kilku minutach udało nam się złapać stopa.

The prices depend on the type of ticket we buy. We decided to buy the cheapest option, admission and swimming in Dos Ojos. This ticket costs 350 pesos, but it was worth paying the price. For the option to dive, you have to pay around 600-700 pesos. The ticket office is 2 km away from the entrance to the park to Cenote Dos Ojos. You can pay extra for transport to Cenote, but we decided to walk there. We are lucky and on our way someone stopped to give us a lift to Dos Ojos.

W drodze do Cenote Dos Ojos.

Ten niesamowity twór natury wprawił mnie w zachwyt. Woda mieniła się turkusem i zachęcała nas, abyśmy do niej wskoczyli. Było tam trochę chłodno, ale w połączeniu z upałem na zewnątrz stanowiło to idealną kombinację. To wspaniałe, że czas, który możemy spędzić w parku, jest nieograniczony, a na terenie znajduje się sklepik i hamaki, na których można się zrelaksować i odpocząć od wodnych szaleństw. Gorąco polecam!

This amazing creation of nature amazed me. The water hipnotized me with turquoise and encouraged to jump into it. It was a bit chilly there, but combined with the heat outside it was perfect. The time that we could spend in the park was unlimited, and there is a shop and hammocks on the object, where you can relax and take a break from water. I can highly recommend this attracion!

Dodaj komentarz