Pafos – Grobowce Królewskie. Paphos- Tombs of the Kings.

Będąc w Pafos należy odwiedzić co najmniej jedno historyczne miejsce. Jednym z najbardziej okazałych atrakcji są Grobowce Królewskie. Tam też pewnej październikowej niedzieli wybrała się Dżasta i Marta.

While your visit to Paphos you should visit at least one historic place. One of the largest is Tombs of the Kings. That is where Dżasta and Marta went together on a Sunday in October day.