Wizyta Marty na Cyprze. Nissi, Sea Caves.

Nie trzeba widywać kogoś każdego dnia, by nazwać go swym przyjacielem. Dżasta poznała wiele osób podczas swojego życia. Część z nich przychodziła i odchodziła, byli przyjaciółmi na moment. Jest jednak kilka osób, które zostały z nią przez lata, mimo to, że życia powiodły ich w różne kierunki, to nadal utrzymują kontakty i wzajemnie się wspierają na różnych płaszczyznach. Jedną z takich osób jest Marta.

There is no need to see someone every day to call this person a friend. Dżasta met a lot of people during her life. Some of them came and left, they were friends for a moment. There are few people who stayed for years, even though their lives went to different directions, they still support each other. One of them is Marta.